Realizovani projekti

Provera EU stvarnosti

Projekat „Provera EU stvarnosti” ima za cilj da ojača kapacitete članica koalicije za dijalog sa građanima i […]

Read More

Konferencija „Partnerstvo za održivi razvoj“

29. septembar 2016- Konferencija „Partnerstvo za održivi razvoj“ kojom se promoviše veća interakcija između građana […]

Read More

Provera EU stvarnosti 2

Projekat provera Evropske stvarnosti je institucionalna podrška jačanju kapaciteta lokalnih organizacija, članica konzorcijuma, za praćenje […]

Read More

Rečnik usluga grada Niša – “Samo da pitam”

„Samo da pitam“ je portal koji omogućava jednostavan dolazak do informacija o administrativnim uslugama koje pružaju […]

Read More

Moj budžet – Moja odgovornost

Nacionalna koalicija za decentralizaciju u partnerstvu sa Centrom za evropske politike iz Beograda prati proces refome javne uprave na lokalnom nivou sa ciljem unapređenja i primene (SIGMA) principa reforme javne …

Read More

Ranjena demokratija

Tokom kampanje za reformu izbornog sistema „Biram koga biram“ Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima dobila je podršku građana, poslanika i političkih partija uspostavljajući pritom prepoznatljiv imidž i u nacionalnim i lokalnim medijima.

Read More

Glasno i jasno o EU

Projekat Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika […]

Read More

Real say on policy

Izgradnja poverenja između građana i njihovih predstavnika, stvaranje prostora za uključivanje građana u procese donošenja […]

Read More

Moj glas – Moj poslanik

Moj glas – moj poslanik uključuje aktivan rad sa političkim partijama, izabranim i odgovornim narodnim poslanicima koji mogu u Parlamentu da izglasaju promenu. Ostvarenje saradnje planirano je kroz radne sastanake sa predstavnicima svih političkih partija, radne konferencije, okrugle stolove i javne debate.

Read More

Stvar izbora

February 2, 2016

Stvar izbora“ treba da doprinese boljoj informisanosti građana o postojećem izbornom sistemu u zemlji i razmotri mogućnosti za njegovo unapređenje.
Kao jedan od rezultata projekta, razvija se i Indeks demokratičnosti izbora (EDI) koji meri bilo koji izborni sistem uzimajući u obzir četiri osnovna elementa: teritorijalnu zastupljenost, rodnu zastupljenost, zastupljenost manjina i odgovornost izabranih predstavnika prema glasačima.

Više

Training and consultancy forward

February 2, 2016

NKD je pokrenuo inicijativu “Training and Consultancy Forward” podržanu od strane USAID-a i Instituta za […]

Više

Politike koje rade

February 2, 2016

“Devet partnerskih organizacija na USAID programu podrške građanskom društvu odabrano je  kroz izuzetno konkurentan proces […]

Više

Otvoreni parlament

February 2, 2016

Osnovni cilj projekta „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta […]

Više

Od koalicije OCD do koalicije građana

February 2, 2016

Želimo da podsetimo građane Srbije da je decentralizacija jedna od ključnih političkih reformi koja se […]

Više

Autobus decentralizacije

February 2, 2016

U okviru projekta “Autobus decentralizacije “, Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) organizovala je putovanje brendiranim […]

Više

Pitajte građane

February 2, 2016

Petogodišnja strategija Nacionalne koalicije za decentralizaciju ima za jedan od glavnih ciljeva da promoviše učešće […]

Više

Pravi izbori

February 2, 2016

Projekat ”Pravi izbori” je uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Srbiji realizovan u oktobru/novembru 2008. […]

Više

REACT!

February 2, 2016

Istraživanje koje obezbeđuje dobre temelje za ekspertizu modela decentralizacije koji je najprimenljiviji u Srbiji. Edukacija lokalnih i regionalnih stakeholdera zainteresovanih za javno zagovaranje decentralizacije. Aktivnosti na nivou zajednice sa ciljem uključivanja građana i NVO u 5 regionalnih centara u direktnu borbu za decentralizaciju i sa sa ciljem stvaranja lokalnih i regionalnih.

Više

Pravi buku za decentralizaciju

February 2, 2016

Istraživanje sprovedeno od strane NKD-a (Nacionalne koalicije za decentralizaciju), koje se odnosi na stavove građana o temi decentralizacije je pokazalo da građani ne razumeju značenje reči “decentralizacija”, već ga prepoznaju kao “sve ide u Beograd”. Građani bi želeli da njihove opštine budu jače, da učestvuju u procesu donošenja odluka i da zaustave process “Beogradizacije” kako oni to nazivaju. Do sada, nijedna od političkih partija ili organizacija nije imala uticaj na kanalisanje ove postojeće energije i upotrebila je kako bi izvršila pritisak.

Više