Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Donatori

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine.

 

BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje rad javnih institucija i organizacija građanskog društva, razvija i zagovara javne praktične politike u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

 

CEI – Centar za evropske integracije napređuje javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz jačanje dijaloga, izgradnju partnerstava i obrazovanje nosilaca društvenih promena radi usvajanja evropskih standarda i vrednosti.

 

Zajedničke aktivnosti:

 

  • Rad u okviru CEI BOŠ inicijative za približavanje procesa pregovora građanima kroz rad lokalnih timova.
  • Partnerstvo na projektu „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji se realizuje uz podršku Švedske.

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) je privatna, neprofitna fondacija posvećena rastu i jačanju demokratskih institucija širom sveta.

 

Svake godine, NED dodeli više od 1.200 grantova podrške projektima nevladinih grupa u inostranstvu koji rade na ostvarivanju demokratskih ciljeva u više od 90 zemalja.

 

„Demokratija uključuje pravo građana da slobodno odlučuju o svojoj sudbini.

 

Ostvarenje ovog prava podrazumeva sistem koji garantuje slobodu izražavanja, verovanja i udrživanja, slobodne izbore, poštovanje neotuđivih prava pojedinaca i manjina, slobodne medije i vladavinu prava.“

 

NED podržava projekte u oblasti ljudskih prava, vladavine prava, slobode informisanja, nezavisnosti medija, demokratskih ideja i vrednosti, odgovornosti i transparentnosti, jačanja organizacija civilnog društva, jačanja demokratskih političkih procesa i institucija, građanskog obrazovanja, demokratskog rešavanje sporova, slobode udruživanja, tržišne privrede.

NKD je kroz program podrške za razvoj Ujedinjenih nacija realizovao projektat „Ko je nadležan“ u okviru koga je izrađen sajt „Samo da pitam“ na kome se mogu naći informacije i podaci o uslugama koje pružaju organi Gradske uprave Grada Niša.

Osnovni strateški cilj Američke agencije za međunarodni razvoj, USAID-a u Srbiji je da podrži viziju Srbije kao demokratske, prosperitetne zemlje koja se kreće ka evroatlanskim integracijama.

 

USAID, u cilju da pomogne Srbiji da ostvari ovu viziju, blisko sarađuje sa partnerima u Srbiji na programima u dve ključne oblasti:

 

  • Jačanje demokratije i demokratske uprave
  • Podsticaj ekonomskom razvoju

 

USAID podržava brojne projekte čiji je cilj dalji razvoj demokratske kulture i prakse u Srbiji. USAID obezbeđuje sredstva i finansijsku podršku NVO sektoru širom Srbije kako bi angažovale građane u razumevanju i pružanju podrške neophodnim reformama, dok u isto vreme vrše nadzor rada vlade i lokalnih samouprava. Podrška nezavisnim, lokalnim medijskim kućama omogućava dostupnost pouzdanih vesti i informacija svim građanima i podstiče dugoročnu održivost ovih medija. Podrška demokratskim političkim strankama potencira potrebu za internom stranačkom demokratijom, razvojem politike delovanja i komunikacijom sa građanima. Jedan od projekata pomaže pravosuđu da upravlja sopstvenim finansijama i da poboljša efikasnost sudova, a istovremeno pruža podršku uspostavljanju kancelarije za budžet i finansije u Skupštini Srbije. USAID, takođe, podržava učešće mladih političara i žena u radu Skupštine i podstiče bolje funkcionisanje skupštinskih odbora, poslaničkih klubova i međustranačkih foruma.

Rad Nacionalne koalicije za decentralizaciju podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.