Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Tim

NKD TIM

Image
Danijela Radošević
Program menadžerka
Image
dr Marijan Mišić
Projekt menadžer
Image
Tadija Mitić
Program menadžer
Image
Radmila Savić
Projektna koordinatorka
Image
Dragana Cvetković
Finansijska menadžerka
Image
Slobodan Dimitrijević
Finansijski koordinator
Image
Nataša Tošić
Administrativno-logistička koordinatorka
Image
Marko Radojković
IT tehničar