NKD  novosti

Naučne Lekcije iz Švedske o decentralizaciji u lokalnim samoupravama

Case study – Međuopštinska saradnja Često se mogu čuti izgovori ili opravdanja da lokalne samouprave u Srbiji nemaju dovoljno kapaciteta da ispune sva očekivanja svojih lokalnih zajednica. Argumenti su prisutni

Share
Nacionalni plan razvoja Republike Srbije – Gde smo, a gde bi trebalo da budemo?

U poslednje vreme vidimo nekoliko inicijativa da se, barem na polju nacionalnih javnih politika, radi na temi ravnomernog regionalnog razvoja. Vlada Republike Srbije je, na 62. sednici, koja je održana

Share
Konkurs za novu “Školu političkog i izbornog sistema” je otvoren

Nacionalna koalicija za decentralizaciju raspisuje K O N K U R S za polaznike i polaznice Škole političkog i izbornog sistema Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) kao organizacija civilnog društva

Share
Podrška aktivistima za odbranu javnog interesa

Sukob aktivista koji su se protivili usvajanju Generalnog urbanističkog plana Novog Sada sa predstavnicima obezbeđenja Skupština AP Vojvodine posledica je neuključivanje građana u proces donošenja odluka, netransparentnosti u radu javne

Share
Održan ekspertski panel “Indeks održivosti civilnog društva” za 2021. godinu

U četvrtak 17. marta u Prostoru „Miljenko Dereta“, održan je ekspertski panel “Indeks održivosti civilnog društva” za 2021. godinu u Srbiji.  Panelisti, među kojima je bilo predstavnika i predstavnica civilnog

Share
Napokon Korisna Debata: Zabluda je da su svi apstinenti opozicionari

Zabluda je da su svi izborni apstinenti opoziciono nastrojeni, naveo je sociolog Srećko Mihailović u Napokon Korisnoj Debati „Apstinencija: Mit i stvarnost“, koju je organizovala Nacionalna koalicija za decentalizaciju. Dodaje

Share
Promocija RECLAIM istraživanja FPN-a u Nišu

Nacionalna koalicija za decentralizaciju vas poziva na prezentaciju RECLAIM istraživanjao političkom predstavljanju na lokalnom nivou koje je je tim sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda sproveo u 16 gradova i

Share
Šta građani i građanke Srbije kažu o svojim iskustvima sa lokalnim upravama?

Ovo istraživanje je obavljeno u periodu jun – novembar 2021, u 17 gradova i opština u Srbiji i onlajn u celoj Srbiji putem portala www.pratimja.rs, na ukupnom uzorku od 5024

Share


Centralizacija ubija manje gradove
i opštine u Srbiji, ne odumiru samo srpska sela.

NKD

delimiter image

O nama

Srbija je jedna od najcentralizovanijih zemalja u Evropi. Ljudi u Srbiji centralizaciju zovu “Beogradizacija”. NKD postavlja pitanje zašto je to tako?

NKD angažuje veliki broj aktivista i eksperata koji su počev od 2006. godine identifikovali zakone, propise, političke i ekonomske prakse države koje direktno doprinose centralizaciji i povećanju regionalnih razlika u Srbiji.

NKD

delimiter image

Oblasti delovanja

Image
Decentralizacija
delimiter image

Delite naše vrednosti i ciljeve?
Pozovite nas! +381 18 350 37 70

Image
Izborna reforma
Image
Civilno društvo
Image
Mapa promena

PLATFORMA PROMENI

delimiter image

Mapa promena

U nameri da se u Srbiji okrenemo aktivizmu sa građanima i aktivizmu koji pokreću sami građani – Nacionalna koalicija za decentralizaciju, sa partnerima iz organizacija CRTA, ORCA, Fondacija „Jelena Šantić“ i Media i reform centrom Niš, pružila je podršku autentičnim lokalnim inicijativama koje su zajednice menjali nabolje.


Za četiri godine podržali smo 127 inicijativa iz više od 50 zajednica širom Srbije.

Projektni tim je mapirao 962 autentične formalne i neformalne inicijative, tehničku podršku u razvoju njihovog pristupa dobilo je 665 inicijativa i konačno, 127 njih je finansijski podržano.

NKD  twitter

NKD  instagram