Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Članice

Članice

Evrokontakt

Evrokontakt je osnovan sredinom 2007. godine u Kruševcu od strane grupe građana koja je smatrala da može da pruži pomoć sredini u kojoj živi kroz podršku promociji evropskih vrednosti i procesa evropskih integracija, što predstavlja neophodan i izuzetno bitan element u Procesu stabilizacije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

 

Evrokontakt trenutno okuplja dvadesetak stručnjaka različitih obrazovnih profila i veći broj saradnika angažovanih na aktivnostima udruženja, i sve više se prepoznaje kao značajan resurs lokalne zajednice.

 

Vizija Evrokontakta je demokratska, decentralizovana, ekonomski razvijena Srbija, u potpunosti integrisana sa svojim evropskim okruženjem, na osnovama ravnopravnosti i posebnosti.

 

Misija Evrokontakta je podrška procesu evropskih integracija i primeni evropskih standarda u svim oblastima društvenog života na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou u Srbiji.

 

Grad: Kruševac
Adresa: Svetog Save 12
Telefon: +381/62777567
Email: [email protected]

Ars nova

Klub Ars Nova je udruženje građana, osnovano 2001. godine. Misija je promocija građanskih vrednosti, promocija grada Valjeva i Zapadne Srbije. Osnovni ciljevi i zadaci udruženja su:

 

Razvijanje i podsticanje kreativnih mladih stvaralaca da kroz određene sadržaje i programe otkrivaju, usvajaju, proširuju svoja saznanja i interesovanja iz različitih oblasti društvenog života – kulture, umetnosti, nauke, zaštite životne sredine; stvaranje i usvajanje novih oblika komunikacije, uspostavljanje odnosa koji se zasniva na saradnji, demokratskom i slobodnom izražavanju sopstvenih stavova kroz različite forme u lokalnoj sredini; rad na afirmisanju kulturnih i društvenih vrednosti u gradu i šire; razvijanje saradnje i razmena programa sa udruženjima, organizacijama i institucijama sličnih programskih opredeljenja u zemlji i inostranstvu. Klub organizuje promocije, tribine, izložbe slika i fotografija.

 

Grad: Valjevo
Adresa: Pantićeva 49
Telefon: 014/232-111
Email: [email protected]

Odbor za ljudska prava Niš

Odbor za ljudska prava Niš je nepartijsko, nevladino i neprofitno udruženje građana osnovano 27. jula 1999. godine i registrovano 9. marta, 2000. Godine. Na teritoriji Republike Srbije Odbor za ljudska prava Niš sarađuje sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama na obezbeđivanju direktne besplatne pravne pomoći građanima, kao i na analiziranju postojećih podataka i nadgledanjem karakterističnih slučajeva narušavanja ljudskih prava sa ciljem izmene i dopune trenutne pravne regulative.

 

Strateški i programski ciljevi Odbora su:

 • Jačanje zakonskih pravila
 • Zaštita od diskriminacije
 • Poboljšanje građanskog pristupa pravnoj pomoći
 • Usklađivanje sa obavezama i odgovornostima vezanim za ljudska prava
 • Unapređenje pravnih i ostalih mehanizama za zaštitu od diskriminacije

Grad: Niš
Adresa: Obrenovica bb, TPC Kalča/II sprat/C-73
Telefon: 018/526-232
Email: [email protected]

Edukativni centar Kruševac

Edukativni centar je osnovan u julu 2000. godine. Zbog nemogućnosti da organizaciju registrujemo u Republičkom ministarstvu unutrašnjih poslova, do maja 2001. delovali smo kao neformalna grupa.

 

Edukativni centar Kruševac (EC), je registrovan u maju 2001. godine, u Saveznom ministarstvu pravde, kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje gradjana sa vizijom razvijenog civilnog društva koje postuje i štiti prava svakog gradjanina.

 

Misija EC je promocija i razvoj civilnog društva i aktivnog gradjanina, u lokalnoj zajednici.

 

Ciljevi EC su:

 • animiranje i ostvarivanje gradjanskog aktivizma, kroz volontersko angažovanje
 • promocija, zaštita i unapredjenje ljudskih prava i sloboda,
 • afirmisanje i primena alternativne edukacije,
 • izgradnja i razvoj lokalne zajednice,
 • promocija i osnaživanje nevladinog sektora u Rasinskom okrugu
 • poštovanje različitosti
 • i promocija mira i nenasilja

Svoje ciljeve EC ostvaruje kroz aktivnosti:

 • edukacije gradjanstva kroz alternativne radionice za sticanje konkretnih znanja i veština
 • organizovanjem edukativnih seminara, radionica, tribina, gradskih sastanaka, kampanja, savetovanja, okruglih stolova, predavanja iz oblasti demokratije, civilnog društva, nauke, kulture, umetnosti…
 • uspostavljanjem saradnje i partnerskih odnosa sa lokalnom samoupravom i profitnim sektorom,
 • uspostavljanjem saradnje sa drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu

Grad: Kruševac
Adresa: Birčaninova 26
Telefon: 037/502-644
Email: [email protected]

Media i reform centar Niš

Media i reform centar Niš je osnovan kao neprofitna i nepartijska organizacija u cilju podrške misiji Media centra Niš. Osnivanje Media i reform centra Niš predstavlja logičan nastavak rada i truda Media centra Niš na polju razvoja civilnog društva, sa glavnim ciljem da podrži esencijalnu ulogu medija- doprinos demokratizaciji na jugu Srbije. Media i reform centar Niš se bavi i edukacijama i treninzima novinara i drugih medijskih profila jugoistočne Srbije, razvojem medija i medijske kulture uz primenu najsavremenije tehnologije, stalnim praćenjem najnovijih dostignuća i njihovu primenu u radu i edukaciji. Kao jedna od naših karakteristika je i obezbeđivanje podrške i jačanja medijske slike nevladinih organizacija kao direktnu sponu ka jačanju vrednosti civilnog društva u jugoistočnoj Srbiji.

Vodeći ciljevi organizacije uključuju promociju slobode govora i mišljenja, promociju prava manjina, toleranciju za različitost u zajednici, promociju vrednosti otvorenog i demokratskog društva, promociju vrednosti Evropske unije, uključujući usklađivanje sa zakonima i drugim pravnim dokumentima EU.

U svom radu Media i reform centar Niš je otvoren za saradnju sa svim ostalim organizacijama koje promovišu iste vrednosti, uključujući medije i medijske asocijacije. U prethodnih deset godina realizovali smo veliki broj projekata, koji su ostavili traga u zajednici i imali veliki uticaj na razvoj građanskog društva.

Grad: Niš
Adresa: Generala Milojka Lešjanina 36
Telefon: 018/526-972
Email: [email protected]

Odbor za ljudska prava Negotin

Odbor za ljudska prava Negotin je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana 17. jula 1999. godine, sa ciljem da aktivno učestvuje u demokratskim promenama u svom okruženju, da promoviše ulogu i značaj civilnog društva, a iznad svega, da žigoše pojave kršenja i učestvuje u odbrani ljudskih prava.

 

Organi Odbora za ljudska prava Negotin su Skupština, predsedništvo i predsednik. Odbor je zvanično registrovan kod Saveznog ministartva pravde 11. oktobra 1999. godine.

 

U okviru Odbora deluju (autonomno) još dve organizacije: ŽENSKI FORUM i UDRUŽENJE NEGOTINSKE OMLADINE (UNO), koje se bave posebnim problemima ženske i omladinske populacije, ali i učestvuju u svim projektima koje pokreće i realizuje Odbor.

 

Odbor za ljudska prava Negotin, zajedno sa još četiri Odbora iz Srbije (Novi Pazar, Niš, Leskovac i Bor), 1. septembra 2000. godine, formira Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji -CHRIS.

 

Mreža je osnovana sa ciljem da se unapredi međusobna saradnja srodnih oganizacija i samim tim, proširi područje delovanja svake organizacije ponaosob. Ova nova Mreža nevladinih organizacija, za vrlo kratko vreme, postala je nosilac različitih aktivnosti i veoma uspešno, u saradnji sa drugima, ili samostalno, realizovala više projekata.

 

Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS danas čini Odbor za ljudska prava Valjevo iz Valjeva, Odbor za ljudska prava Vranje iz Vranja, Odbor za ljudska prava Niš iz Niša, Odbor za ljudska prava Negotin iz Negotina, Vojvođanski centar za ljudska prava iz Novog Sada i Građanski forum iz Novog Pazara.

 

Grad: Negotin
Adresa: 12. septembra 5
Telefon: 019/541-955
Email: [email protected]

Proaktiv

Organizacija civilnog društva PROAKTIV osnovana je 04.02.2010. godine i čine je 10 aktivista sa višegodišnjim radnim iskustvom u neprofitnom sektoru.

 

PROAKTIV tim veruje u budućnost profesionalizovanog OCD sektora koji je deo građanstva, saživljen sa realnim problemima i potrebama ljudi u lokalnim zajednicama i spreman da profesionalno i odgovorno pristupi rešavanju tih problema.

 

Misija PROAKTIV-a je stvaranje podsticajnog, proaktivnog okruženja kroz građanske akcije u jugoistočnoj Srbiji i lokalnim zajednicama na Balkanu.

 

Naša vizija je Srbija proaktivnih građana.

 

Grad: Niš
Adresa: Obrenovićeva 59/44
Telefon: 018/244-894
Email: [email protected]

Resurs centar Majdanpek

Udruženje građana “Resurs centar” iz Majdanpeka, osnovano je 17.03.2003. godine, kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana. Osnovni cilj ovog udruženja je razvoj civilnog društva, razvoj demokratije, evropskih vrednosti i integracije Srbije u Evropsku Uniju, kao i naučno i stručno istraživanje i prava manjina.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruženje prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti civilnog društva, razvoja demokratije i evropskih integracija, prava građana, nacionalnih manjina kao i prava žena i rodne ravnopravnosti. U cilju realizacije ovih ciljeva Resurs centar organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike građanskog delovanja u ovim oblastima.

 

Resurs centar je do sada objavio brojne publikacije, brošure i elektronska izdanja, i ostvario saradnju sa brojnim nevladinim organizacijama, prosvetnim ustanovama i vladinim institucijama kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Veliku snagu naše organizacije predstavljaju volonteri, uglavnom mladi.

 

Grad: Majdanpek
Adresa: Trg oslobođenja 19
Telefon: 030/581-155
Email: [email protected]

Stara planina

Društvo za zaštitu životne sredine “Stara Planina”osnovano je u Pirotu 28.11.1996. i jedna je od najstarijih ekoloskih NVO u Pirotu
Ciljevi društva su:

 • Očuvanje i unapredjenje kvaliteta života, postizanje kreativnosti i inovacija.
 • Sprečavanje daljeg zagadjivanja i destrukcija zemlje, vode, vazduha, hrane i prostora u kome živimo.
 • Unapredjenje ekoloških uslova na području Stare Planine.

Grad: Pirot
Adresa: Midžorska 31
Telefon: 010/331-753
Email: [email protected]

TOC – Asocijacija za razvoj održivih zajednica

TOC – Asocijacija za razvoj održivih zajednica osnovan je 2004. godine kao organizacija koja se bavi pitanjima omladinske politike, podsticanjem i razvijanjem omladinskih inicijativa, podsticanjem i usmeravanjem omladinske participacije u lokalnoj zajednici, kao i afirmacijom zdravih stilova života mladih. Nastao je kao korisnički servis mladih, a postao je prepoznatljiv kao nosilac inicijativa i aktivnosti lokalnih i regionalnih koalicije mladih. Cilj TOC – Asocijacija za razvoj održivih zajednica je podsticanje i razvijanje omladinskih inicijativa, podsticanjem i usmeravanjem omladinske participacije u lokalnoj zajednici, kao i afirmacijom zdravih stilova života mladih.

Programom edukacije TOC-a do sada je obuhvaćeno preko 8 000 hiljada mladih ljudi jugoistočne Srbije. Ima kancelarije u Zaječaru i Nišu, a radne i mobilne timove u Knjaževcu, Negotinu, Boljevcu, Boru, Kladovu, Sokobanji, Majdanpeku, Vranju i broji preko 100 aktivnih članova. TOC je aktivan tokom cele godine, bez obzira na trenutne projekte. TOC je sprovodio partnerski i/ili samostalno oko desetak raznih projekata i programa, sarađivao sa svim relevantnim institucijama u ovom delu Srbije kao i u Srbiji.

Grad: Zaječar
Adresa: Crvene armije 142
Telefon: 019/441-091, 019/441-090
Email: [email protected]

Urban in

URBAN-IN je neprofitna, nevladina organizacija osnovana u Novom Pazaru 1997. godine sa misijom da edukuje i animira građane Sandžaka da učestvuju u stvaranju otvorenog, demokratskog, građanskog društva u jugozapadnoj Srbiji i šire. URBAN-IN radi na jačanju građanskog društva informišući i edukujući građane o demokratskim institucijama i obezbeđujući tehničku podršku grupama građana, organizacijama i asocijacijama koje rade na razvoju građanskog društva. Od svog osnivanja, URBAN-IN je realizovao veliki broj programa za mlade, žene, multietničke zajednice u Sandžaku i šire. Organizacija je članica FENS-a, Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Koalicije za istinu i pomirenje, Građanskog pakta za Jugoistočnu Evropu i Koalicije mladih. Projekti URBAN-IN-a su, između ostalog, podržani i od Tima potpredsednika Vlade Republike Srbije za implementaciju SSS, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Fonda za otvoreno društvo, ambasade SAD u Beogradu, Kuće slobode, Balkanske fondacije za demokratiju i Instituta za održive zajednice. Staf URBAN-IN-a broji 12 ljudi, a direktorica je Aida Ćorović.

 

Grad: Novi Pazar
Adresa: 1. maja bb/ P. F. 126
Telefon: 020/331-570
Email: [email protected]

Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Udruženje građana „Užički centar za ljudska prava i demokratiju“ je nastalo i počelo sa realizacijom svojih aktivnosti 1998.godine kao neformalna grupa građana/ki. Organizacija je zvanično registrovana kod Saveznog Ministarstva 6.11.2000.godine.Organizacija ima 36 aktivnih članova/ca i veliki broj volontera i stručnih saradnika za razne oblasti.

 

Misija organizacije:

 • Unapređenje polozaja građana u društvu

Ciljevi organizacije:

 • Promocija, edukacija i zaštita ljudskih prava;
 • Unapređenje razvoja demokratije, pravne države i građanskog društva na području Zlatiborskog okruga i Republike Srbije;

Grad: Užice
Adresa: Vojvode Putnika bb
Email: [email protected]

Roma Centar

Roma Centar je nevladina, nestranačka organizacija osnovana novembra 2011.godine. Sve aktivnosti Centra usmerene su ka unapređenju statusa i delovanja Roma u Srbiji.

 

Centar okuplja eminentne stručnjake iz oblasti koje tretira u svojim programima. U okviru Centra deluju brojni poznavaoci romske populacije, dugogodišnji aktivisti iz nevladinog sektora, kao i profilisani eksperti iz različitih oblasti (sociolozi, psiholozi, pravnici, ekonomisti, itd).

 

Ciljevi Organizacije:

 • Ekonomsko osnaživanje romske zajednice,
 • Smanjenje siromaštva i poboljšanje socijalnog statusa romske zajednice,
 • Promocija i zaštita ljudskih i manjiskih prava,
 • Učešće u implementaciji i monitoringu programa vezanih za romsku problematiku,
 • Izrada stručne literature iz istorije, tradicije i kuture Roma,
 • Razvoj multikulturalnosti između pripadnika različitih verskih, etničkih i nacionalnih zajednica.

Grad: Kragujevac
Adresa: Atinska 20/11
Email: [email protected]

Somborski edukativni centar

Somborski edukativni centar – SEC je osnovan 2009. godine u Somboru, a do danas smo pokrenuli brojne projekte i programe u skladu sa našom misijom i vizijom.

 

MISIJA: Podrška i osnaživanje dece, mladih i marginalizovanih grupa metodama neformalnog obrazovanja i senzibilisanjem lokalne zajednice za unapređivanje njihovog položaja putem društveno odgovornog aktivizma.

 

VIZIJA: Društvo u kome deca, mladi i marginalizovane grupe uživaju sva prava koja su im garantovana na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, a motivisani su da aktivno rade na promenama u svojim lokalnim zajednicama i šire.

 

OBLAST DELOVANJA: Poboljšanje položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa. Naše aktivnosti strateški su podeljene su na tri dela, a to su programi za decu, programi za mlade i podrška razvoju civilnog društva.

 

CILJEVI: Unapređivanje položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa putem edukacija, humanitarnog rada organizacije, socijalne inkluzije, sprovođenja programa omladinskog rada, stvaranja uslova za kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, afirmacije i podsticanja kulturno-umetničkog stvaralaštva i neformalnog obrazovanja, volonterizma, građanskog, studentskog, učeničkog i mirovnog aktivizma, promocije, unapređenja i zaštite ljudskih prava, afirmacije rodne ravnopravnosti, afirmacije ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoj, podsticanja ruralnog razvoja i podrške razvoju poljoprivrede, unapređenja interkulturalnosti i podsticanja međunarodne saradnje i interreligijskog dijaloga, jačanja kapaciteta udruženja i institucija, podsticanje i unapređivanje dijaloga i intersektorske saradnje u oblastima i procesima koji se odnose na poboljšanje položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa, unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja i preduzetništva kod mladih i marginalizovanih grupa.

 

Grad: Sombor
Adresa: Staparski put 16
Telefon: 025/444-249
Email: [email protected]