NACIONALNA KOALICIJA ZA DECENTRALIZACIJU

Izveštaji o radu

delimiter image

IZVEŠTAJ O RADU 2016-2019

Period izveštavanja: Jul 2016 – Decembar 2018.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju je u proteklih par godina značajno unapredila kvalitet i stručnost svog rada, te se nametnula u sektoru organizacija civilnog društva kao jedan od nezaobilaznih partnera u temama decentralizacije, ravnomernog regionalnog razvoja, reforme izbornog sistema, građanskog aktivizma i reforme javne uprave. Veliki broj aktivnosti na projektima u tom periodu je kroz pažljivo dizajniranu stratešku promociju NKD-a u medijima i na društvenim mrežama, i kroz stalni fokus na kreiranju i promociji novog vizuala doveo i do veće prepoznatljivosti, kako kod donatora, tako i među građanima Srbije.

Programski izveštaj daje detalje aktivnosti na projektima koji su bili realizovani tokom izveštajnog perioda.

IZVEŠTAJ O RADU 2013-2016

Period izveštavanja: 2013 – Jun 2016.

Skupština NKD, Hotel Aleksandar Niš, 11-12. avgust 2016.

IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA 2011-2013

Skupština NKD 26-27. 12. 2013.

Izveštaji o značajnim odlukama donetim u 2011/12, 2012/13. godini, aktivnosti predsednika UO i izazovi novog uo u 2014. godini.