INDEKS ODRŽIVOSTI organizacija civilnog društva u Srbiji

Civilno društvo

delimiter image


NKD uz podršku USAID-a sprovodi  indeks održivosti OCD za Srbiju od 2010. godine.

ŠTA JE INDEKS ODRŽIVOSTI OCD I ČEMU SLUŽI?

Indeks održivosti organizacija civilnog društva (IO OCD) se koristi od 1997. godine za procenu održivosti civilnog sektora. Od početka primene, upotreba Indeksa se dosta proširila – od samo 24 zemlje u Evropi i Evroazijskom regionu, do preko 70 zemalja različitih regiona širom sveta. Koristeći standardne indikatore i prikupljajući podatke svake godine, IO OCD omogućava korisnicima da prate razvoj i identifikuju trendove u civilnom sektoru kroz vreme, uz mogućnost upoređivanja sa različitim zemljama u okruženju i širom sveta. Koriste ga aktivisti, partneri razvoja i akademska zajednica, kako bi procenili međunarodne i regionalne trendove u civilnom sektoru i kako bi identifikovali zajedničke prepreke koje ugrožavaju održivost sektora, kao što su pravno okruženje, organizacioni kapacitet i finansijska održivost.

PRISTUP

Indeks meri održivost civilnog sektora svake zemlje, na osnovu sedam dimenzija: pravni okvir, organizacioni kapacitet, finansijska održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastruktura, slika u javnosti. U svakoj zemlji, lokalni partner vodi čitav proces organizovanja reprezentativnog ekspertskog panela. Panelisti razgovaraju o sedam dimenzija za godinu koja se procenjuje i postižu konsenzus oko ocena za svaku dimenziju. Na osnovu njihovih ocena i desk istraživanja, lokalni partner razvija narativni izveštaj.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju uz podršku USAID-a sprovodi Indeks održivosti OCD za Srbiju od 2010. godine.

Indeks održivosti OCD 2022.

Ukupna održivost OCD u Srbiji ostala je nepromenjena u 2022.godini iako su dve dimenzije – pravno okruženje i finansijska održivost – blago pogoršane. Pravno okruženje se pogoršalo jer je više OCD i aktivista maltretirano, prećeno im je, a čak su i bili podvrgnuti torturi policije i kompanija koje se bave privatnim obezbeđenjem. Finansijska održivost je opala usled smanjenih korporativnih davanja,dok je ekonomska kriza – sa inflacijom koja je dostigla 15 odsto – uzela danak u sektoru.

Detaljne opise po kategorijama, kao i celokupan izveštaj za 2022. godinu možete videti i preuzeti ovde.

INDEKS ODRŽIVOSTI OCD 2012-2022.