Srbija je jedna od najcentralizovanijih zemalja u Evropi. Ljudi u Srbiji centralizaciju zovu "Beogradizacija", a prepoznaju je po velikom broju prijatelja, članova porodica i saradnika koji odlaze i zauvek ostaju u prestonici. Takva je situacija u preko 80% okruga u Srbiji. Ljudi kažu da se to dešava zato što se u Beogradu bolje živi, što tamo ima novca.

NKD postavlja pitanje zašto je to tako? Da li je centralizacija prost rezultat "većeg kapaciteta" Beograda i njegove komparativne prednosti u odnosu na druge? Ili je u ovom poslednjem pitanju sakriveno podcenjivanje, pa čak i diskriminacija ljudi koji žive izvan našeg glavnog grada?

NKD angažuje veliki broj aktivista i eksperata koji su počev od 2006. godine identifikovali zakone, propise, političke i ekonomske prakse države koje direktno doprinose centralizaciji i povećanju regionalnih razlika u Srbiji.

Naša istraživanja, analize i diskusije sa ekspertima i građanima potvrđuju da su prakse svih prethodnih Vlada, parlamenata, pa i lokalnih samouprava direktno dovele do raslojavanja stanovništva, povećanja tenzija između Beograda i ostatka Srbije i demografskog pražnjenja manjih mesta u Srbiji. Postavlja se pitanje da li je ljudima u Srbiji koji žive izvan Beograda ugroženo pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti?

Pitanje decentralizacije je pitanje opstanka života u Srbiji izvan Beograda. Prema zvaničnim podacima ZSS, čak i ukoliko dođe do povećanja nataliteta u našoj zemlji, Srbija će do 2040 izgubiti oko 1.1 milion stanovnika, a od toga samo sa juga Srbije će otići skoro pola miliona ljudi. Beograd će nastaviti da se povećava uprkos ovom smanjenju.

Vreme je da zaustavimo Beogradizaciju! Vreme je da naši prijatelji i porodice odluče da ostanu u svojim mestima i da dobiju šansu da tu, u svojim mestima, ostvare potencijale i ispune svoje živote.

Ko smo mi?

Od formalne registracije 2010. godine, koaliciju čini 13 organizacija koje dolaze iz 10 gradova:

 1. Ars Nova Valjevo
 2. Evrokontakt Kruševac
 3. Edukativni centar Kruševac
 4. Media i reform centar Niš
 5. Odbor za ljudska prava Negotin
 6. Odbor za ljudska prava Niš
 7. Proaktiv Niš
 8. Resurs centar Majdanpek
 9. Roma centar Kragujevac
 10. Stara planina Pirot
 11. Timočki omladinski centar Zaječar
 12. Urban in Novi Pazar
 13. Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Upoznajte tim Nacionalne koalicije za decentralizaciju

OBLASTI DELOVANJA ČLANICA NKD

Oblasti delovanja organizacija su: unapređenje položaja mladih u društvu, zaštita životne sredine i održivi razvoj, ljudska i manjinska prava, prava Roma, unapređenje položaja medija i odnosa medija i OCD, vladavina prava i dobro upravljanje, unapređenje procesa EU integracija u Srbiji.

KAKO SMO NASTALI?

NKD nastala je 2005. godine kroz građansku inicijativu da makar jedna nacionalna TV frekvencija bude dodeljena stanici van Beograda prilikom odlučivanja Radiodifuzne agencije Srbije (RRA) o dodeli TV frekvenci. Kada RRA nije ispoštovao ovu preporuku, preko 70 udruženja širom Srbije pristupilo je neformalnoj koaliciji NKD sa ciljem da se izvrši decentralizacija u svim oblastima života. NKD je četiri godine radio kao neformalna koalicija, da bi se 2010. godine registrovali kao udruženje čija skupština trenutno broji 15 udruženja iz 11 gradova u Srbiji.

KAKO RADIMO?

Svi punopravni članovi koalicije su istovremeno i članovi skupštine udruženja. Skupština se sastaje redovno, minimum jednom godišnje. Upravljački organ koalicije je sedmočlani Upravni odbor koji čine predstavnici organizacija članica. Upravni odbor se sastaje redovno, minimum dva puta godišnje. Odlukom Skupštine 2012. godine formiran je sekretarijat-nezavisno telo i profesionalizovana kancelarija koja koordiniše radom i potrebama koalicije. Sekretarijat ima 7 stalno zaposlenih: direktorku, programskog specijalistu, finansijsku direktorku, administrativnog koordinatora, dva programska koordinatora, koordinatora informacionih sistema. Koalicija ima tim stalnih saradnika sa Pravnog i Filozofskog fakulteta u Nišu koji pružaju stručnu podršku timu.

NAŠE VREDNOSTI SU:
 • Proaktivno učešće
 • Kredibilitet i stručnost
 • Proaktivno učešće u zajednici
 • Poštovanje različitosti
 • Posvećenost
 • Javni interes
 • Dobrovoljno zajedništvo
 • Odgovorni jedni prema drugima i prema resursima koalicije
 • Vidljivost
 • Transparentnost
 • Otvorenost
 • Poštovanje profesionalnih i etičkih principa
 • Poverenje
 • Međusobna solidarnost
 • Izvrsnost i izuzetnost u radu
 • Odgovorni prema okruženju, zajednici i resursima
STRATEŠKI PRAVAC

NKD je posvećen temama i problemima koji su od strane svih članica i uključenih građana prepoznate kao prioritetne: decentralizacija i ravnomeran regionalni razvoj Srbije, decentralizovano jačanje kapaciteta organizacija građanskog društva, izborna reforma i proces EU integracija. U tom smislu, NKD skupština je usvojila strateški plan koji predviđa sledeće strateške ciljeve:

Strateški cilj 1: Kreiranje i kontinuirani razvoj saradnje sa građanima

Strateški cilj 2: Kontinuirani rad na organizacionom razvoju NKD

Strateški cilj 3: Uspostavljanje decentralizovanog sistema za razvoj civilnog društva

Strateški cilj 4: Uspostavljanje i razvoj sistema istraživanja od značaja za decentralizaciju

Strateški cilj 5: Kreiranje i zagovaranje nezavisne građanske političke platforme decentralizacije, sa fokusom na promenu izbornog sistema u Srbiji.

STRATEŠKI PRISTUP

Od trenutka osnivanja, NKD okuplja organizacije koje usmeravaju svoje strategije i aktivnosti ka moći građana kroz građanske inicijative, peticije, referendume,  izbore, zborove gradjana. Organizujući akcije zagovaranja kroz postojeće mehanizme učešća građana u procecsu donošenja odluka, stvarajući nove i unapredjujući postojeće mehanizme za uključenje javnosti u donošenje odluka na svim nivoima i jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za preuzimanje decentralizovanih funkcija, NKD je razvio jaku mrežu OCD-a koje su prepoznatljive i specijalizovane u oblastima u kojima deluju u svojim lokalnim zajednicama. Organizujući treninge o zagovaračkim veštinama za OCD-e, zagovarajući izmene Zakona o teritorijalnoj organizaciji, obraćajući se Vladi sa 10 000 potpisanih pisama građana, otvarajući kanale komunikacije između građana i donosilaca odluka kroz web platforme, zagovarački napori organizacija civilnog društva uglavnom se završavaju u trenutku kada sledeći korak treba da preduzmu političke partije, predstavnici vlasti, tj. kada se moć građana iscrpi.

Politička moć građana, takođe zanemarena od strane OCD-a koje su usmerene ka povećanju sopstvene moći, ostaje na veoma niskom nivou. U slučajevima gde zagovaračke aktivnosti rezultiraju izmenom zakona, usvajanjem nekih politika, obično ne postoji znanje javnosti, interesovanje ili pritisak da se usvojene izmene i primene, a njihova primena kontroliše.

Iz tog razloga, NKD će u okviru 5-godišnje strategije usmeriti svoje kapacitete ka jačanju članica koalicije, a kroz njih i jačanje ostalih organizacija civilnog društva kako bi se izgradila podrška oko zagovaračkih aktivnosti, a povećala politička moć građana.

 

,,Rad NKD-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“