BIRAM KOGA BIRAM

Izborna reforma

delimiter image


Inicijativa građana „Biram koga biram“, koji veruju da je Srbiji potrebna promena izbornog sistema

Želimo skupštinu:

  • kojoj možemo da verujemo
  • u kojoj se ozbiljno raspravlja o interesima i potrebama građana,
  • u kojoj sede poslanici iz svih krajeva Srbije, i žene i muškarci
  • u kojoj će biti predstavnici interesa kako većinskih grupa, tako i
  • nacionalnih i drugih manjina

Hoćemo izborni sistem:

  • u kojem ćemo birati najbolje, a ne najmanje loše
  • u kojem ćemo glasati za nešto, a ne protiv nečega
  • u kojem će poslanici biti odgovorni građanima, ne samo partijama

ŽELIMO DA BIRAMO KOGA BIRAMO!

Građani okupljeni oko inicijative “Biram koga biram” sprovode svoje akcije kroz mrežu udruženja okupljenih oko Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), aktivističkih grupa Srbije u pokretu (SuP), kao i medijsku mrežu u saradnji sa Media i Reform Centrom.

Inicijativa uključuje i eksperte u oblasti izbornog prava, kao i poslanike koji dele vrednosti naše inicijative.

Inicijativa se sprovodi zahvaljujući vremenu, znanju i novcu aktivista, uključenih udruženja i eksperata. Nakon sedam godina rada u ovoj oblasti bez podrške donatorske zajednice, našu inicijativu su prepoznali i domaći i međunarodni donatori među kojim su i USAID i NED kojima se zahvaljujemo na podršci.