Moj glas – Moj poslanik

800x600_Zijah-Sokolovic

Projekat finansira:

NED (National Endowment for Democracy)

Projekat sprovodi:

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Media i reform centar Niš (MRCN) i Srbija u pokretu

Ključni partneri:

Predstavnici Akcione grupe u Parlamentu, političke partije, narodni poslanici i organizacije civilnog društva

Trajanje projekta:

April 2016 – Decembar 2016

Ukupna vrednost:

40.000 $

Nacionalna koalicija za decentraliazciju sprovodi projekat Moj glas - moj poslanik uz podršku partnera Srbija u pokretu i Media i reform centra Niš koji ima za cilj informisanje građana o nedostacima postojećeg izbornog sistema. Svrha realizovanih aktivnosti je unapređenje izbornog sistema čija bi okosnica bila ravnomerna geografska zastupljenost građana u parlamentu, paritetna zastupljenost, adekvatna zastupljenost manjina i odgovornost izabranih predstavnika.

Aktivnosti:

Moj glas - moj poslanik uključuje aktivan rad sa političkim partijama, izabranim i odgovornim narodnim poslanicima koji mogu u Parlamentu da izglasaju promenu. Ostvarenje saradnje planirano je kroz radne sastanake sa predstavnicima svih političkih partija, radne konferencije, okrugle stolove i javne debate. Glavna aktivnost biće puna podrška predstavnicima Akcione grupe za reformu izbornog sistema osnovanu u Parlamentu. Osim toga, u toku kampanje pružaćemo podršku i medijima da kredibilno izveštavaju o procesu promene izbornog sistema u Srbiji. Pored rada sa narodnim poslanicima, projekat podrazumeva i podršku aktivnom uključivanju građana i stvaranje šireg konsenzusa o potrebnoj promeni kroz internet kampanju i direktne akcije sa građanima organizacije Srbije u pokretu. Sa ciljem da građanima na inovativan način pokažemo sve manjkavosti postojećeg izbornog sistema kako bi ih angažovali da se aktivno uključe u kampanju planirano je izvođenje predstave „Demokratija“ Zijaha Sokolovića širom Srbije.

Očekivani rezultati na ovom projektu su:

  • Veći broj političkih partija, narodnih poslanika i organizacija civilnog društva koji zagovarju promenu izbornog sistema
  • Povećano učešće građana u procesu zagovaranja promene izbornog sistema.