SAOPŠTENJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA O KRŠENJU LJUDSKIH PRAVA NA IZBORIMA ODRŽANIM 17. DECEMBRA