Rečnik usluga grada Niša – “Samo da pitam”

„Samo da pitam“ je portal koji omogućava jednostavan dolazak do informacija o administrativnim uslugama koje pružaju sekretarijati Gradske uprave Grada Niša.

Portal se bazira na informacijama i podacima iz „Informatora o radu”, odnosno baze administrativnih postupaka Grada Niša, dela koji se odnosi na usluge koje pružaju sekretarijati Gradske uprave Grada Niša.

Portal „Samo da pitam“ ukazuje na potencijal korišćenja otvorenih podataka i omogućava jednostavnije informisanje građana o uslugama koje pružaju organi javne uprave.

On takođe pruža mogućnost davanja povratne informacije o pruženim uslugama kao i jednostavno, na podacima zasnovano, merenje efikasnosti rada organa kroz preglede broja traženih i pruženih usluga.

Upotreba otvorenih podataka u radu organa jedinice lokalne samouprave kao i proaktivan pristup transparentnosti omogućiće ne samo bolju informisanost građana, već će i veću transparentnost i odgovornost u radu organa čime se umanjuje i potencijal za korupciju u procesu pružanja usluga.

Portal „Samo da pitam“ izrađen je u okviru projekta „Rečnik usluga“ koji uz podršku kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju – NKD.