Provera EU stvarnosti 2

Projekat provera Evropske stvarnosti je institucionalna podrška jačanju kapaciteta lokalnih organizacija, članica konzorcijuma, za praćenje procesa evropskih integracija, odnosno implementacije zakonskih rešenja na nivou lokalnih samouprava.

Informacije o prvom delu projekta i možete naći ovde, a izveštaje o stanju u oblastima delovanja konzorcijuma ovde.

Cilj nam je da jačanjem kapaciteta članica konzorcijuma i koalicije u celini proces evropskih integracija, odnosno reforme koje se u okviru njega odvijaju, spustimo na nivo lokalnih samouprava i uključimo građane i različite aktere civilnog društva u proces donošenja odluka.

Konzorcijum je, tokom prve godine podrške, izradio alternativne izveštaje o stanju u oblasti zaštite životne sredine – upravljanja prirodnim resursima u Pirotskom i Nišavskom upravnom okrugu i upravljanja otpadom u Kolubarskom upravnom okrugu – ljudskih i manjinskih prava – zabrani diskriminacije praćenjem primene Zakona o zabrani diskriminacije u Šumadijskom okrugu – i upravljanja javnim politikama – analizom primene strateškog planiranja u Rasinskom upravnom okrugu.

Alternativni izveštaji su pokazali kakvo je stanje na lokalnom nivou, u kojoj meri su postojeće prakse u ovim oblastima usklađene sa evropskim i kakvi su stavovi lokalne zajednice i donosilaca odluka u odnosu na probleme koji se javljaju u ovim oblastima.

Članice konzorcijuma će u nastavku raditi na kreiranju sažetaka praktičkih javih politika (policy brief) koji će objediniti nalaze iz izveštaja i preporuke stručne javnosti i dati predloge za unapređenje stanja u ovim oblastima.

Nalazi i preporuke iz izveštaja i policy brief-a biće osnova za dalje zagovaračke aktivnosti koje će, svaki od partnera, realizovati u svom gradu. Partneri će, uz mentorsku podršku sekretarijata i stručnjaka iz oblasti u kojima rade, osmisliti mini kampanje koje će imati za cilj da podstaknu dalju debatu, uključe veći broj građana i lokalnih aktera i omoguće da se o ovoj temi govori jezikom razumljivim građanima, tako da fokus debate bude na onome što je interes građana i te lokalne sredine.

Značajan deo aktivnosti u ovom projektnom ciklusu biće usmeren i ka tome da nalazi i preporuke sa lokala dođu do donosilaca odluka i nacionalnih mreža i koalicija koje se bave praćenjem procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Projekat provera EU stvarnosti realizuje konzorcijum pet nevladinih organizacija koji čine Klub Ars Nova iz Valjeva, udruženje Evrokontakt iz Kruševca, Roma centar iz Kragujevca, udruženje Stara planina iz Pirota i Nacionalna koalicija za decentralizaciju kao nosilac projekta koji koordinira radom konzorcijuma.