Postani edukator Popularne demokratije!

KONKURS za studente Fakulteta političkih nauka Nevladina organizacija Popularna demokratija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, organizuje četvrti ciklus radionica za

Share
Konkurs za novu „Školu političkog i izbornog sistema“ je otvoren

Nacionalna koalicija za decentralizaciju raspisuje K O N K U R S za polaznike i polaznice Škole političkog i izbornog sistema Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) kao organizacija civilnog društva

Share
Rezultati konkursa “Razvojni grantovi – Sistematična rešenja u zajednici”

Nacionalna koalicija za decentralizaciju s ponosom objavljuje finalnu listu devet odabranih inicijativa za finansiranje u okviru projekta “Lokalni poziv za EU“. Zbog ograničenih sredstava, a velikog broja izuzetnih inicijativa, imali smo

Share