Konkurs za novu „Školu političkog i izbornog sistema“ je otvoren