Konkurs za novu “Školu političkog i izbornog sistema” je otvoren