Vojvodina tanka s lekarima, najveće plate u Beogradu