Aktivistička šetnja u cilju približavanja sela gradu