NKD na listi najboljih istraživačkih organizacija u svetu

Univerzitet u Pensilvaniji je na listu najboljih svetskih istraživačkih organizacija koje se bave temom transparentnosti i dobre uprave uvrstio Nacionalnu koaliciju za decentralizaciju. Našli smo se na 48. poziciji na svetu u Global Go To Think Tank Index Report 2018 izveštaju koji pomenuti univerzitet objavljuje poslednjih 13 godina.

Godišnji Global Go To think Tank Index rangira vodeće svetske istraživačke centre u različitim kategorijama. Izveštaj je rezultat panela održanih u više od  1.796 institucija, stručnjaka iz štampanih i elektronskih medija, akademske zajednice, javnih i privatnih donatorskih institucija i vlada širom sveta.

Poslednjih nekoliko godina NKD je redovno objavljivao statističke izveštaje na temu stanja nacije i migracijadecentralizacije, izdalli smo analizu i preporuke za javne budžeteantikoruptivne lokalne mereučešće građana u donošenju odlukaizborne sistema i procedure i sa nama su radili neki od vodećih istravača u Srbiji.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim zaposlenima, stručnim saradnicima i istraživačima, kao i članicama NKD bez kojih se, uvereni smo, ne bismo našli na renomiranoj međunarodnoj listi koja nam daje vetar u leđa da ne posustanemo i budemo još bolji.