Preporuke za unapređenje stanja u oblasti zaštite životne sredine na lokalu

U okviru projekta "Provera Evropske stvarnosti" u partnerstvu sa udruženjima Ars Nova iz Valjeva i udruženjem Stara planina iz Pirota poreknuli smo inicijative za unapređenje stanja u oblasti zaštite životne sredine i dobrog upravljanja na lokalu i izradili setove preporuka za implmentaciju principa, u skladu sa važećim pravilima evropske unije. U proces izrade uključili smo relevantne aktere sa lokala i nacionalnog nivoa i njihova iskustva i preporuke usvojili kao deo preporuka.

Sažetak praktične politike_Učešće građana u upravljanju zaštićenim prirodnim dobirma

Download Sažetak praktične politike_Učešće građana u upravljanju zaštićenim prirodnim dobirma

Sažetak_Upravljanje otpadom u Kolubarskom okrugu

Download Sažetak_Upravljanje otpadom u Kolubarskom okrugu