Preporuke za unapređenje stanja u oblasti zaštite životne sredine na lokalu