Ministarstvo odbrane potvrđuje nalaze NKD-a: Dug Grada Niša i kamate postoje i još uvek nisu nikako regulisane