NKD na sastanku povodom početka izrade Strategije reforme javne uprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započinje rad na izradi nove Strategije reforme javne uprave do 2030. godine.

Iniciranje javnih politika, upravljanje javnim finansijama, upravljanje ljudskim resursima i pružanje usluga su četiri glavna segmenta treće strategije u reformi javne uprave koja se donosi u Srbiji.

NKD će učestvovati u kreiranju nove Strategije reforme javne uprave do 2030 godine, kao član podgrupe za Poseban cilj 7: Reforma sistema lokalne samouprave.

Reforma javne uprave ima za cilj povećanje mogućnosti da građani učestvuju u kreiranju javnih politika na svim nivoima vlasti što je omogućeno zakonima o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Na primer, da građani na nivou opštine odlučuju o nameni investicionog dela budžeta.

Reformom javne uprave nastavlja se proces transformacije javne uprave u servis građana

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave nastavlja sa dobrom praksom uključivanja organizacija civilnog društva u ranim fazama pripreme akcionih planova uz prethodnu Strategiju, pa je ovim povodom ranije u toku godine uputila Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.