Koliko će nas koštati “besplatne” kartice?

Ulična akcija Koliko će nas koštati „besplatne“ kartice? izazvala je veliko interesovanje Nišlija čiji će grad za dve nedelje biti opasan sa četiri naplatne rampe od kojih je najbliža tek tri kilometra udaljena od centra što će, nesumnjivo, dovoditi do čestih saobraćajnih kolapsa. 

Ova odluka doneta je bez uvažavanja primedbi sa javne rasprave, a nakon reakcije Nacionalne koalicije za decentralizaciju u javnosti da će Nišlije morati da plaćaju prelaz iz jednog u drugi deo grada, gradsko rukovodstvo najavilo je podelu kartica Nišlijama za besplatan prelaz pomenutih naplatnih rampi.

Pomenute odluke su direktan rezultat neuključivanja građana i stručne javnosti u proces odlučivanja, gde kao posledicu očekujemo bitno i nepopravljivo pogoršanje funkcionisanja gradskog i prigradskog saobraćaja.

Smatramo da ovakav način odlučivanja o bitnim elementima koji utiču na svakodnevni život, predstavlja podsmevanje građanima i građankama, ne samo Niša, već i okolnih mesta. Zato je bitno sprečiti dodatnu štetu sa novim, nepromišljenim potezom uvođenja „besplatnih“ kartica, bez prethodnog konsultovanja sa građanima i građankama.

I dalje se pitamo:

  • Ko je i kada pitao građane i građanke Niša, posebno okolnih sela, da li želimo da nas ovako „opkole“ rampama? 
  • Koja su druga rešenja bila u opticaju i zašto su odabrane lokacije koje će u velikoj meri negativno uticati na gradski i prigradski saobraćaj?
  • Da li predstavnici Grada Niša moraju da se slože sa svakim „predlogom“ Beograda? 
  • Ko je, kada i kojom odlukom odobrio koliko će naš budžet da koštaju „besplatne“ kartice za Nišlije?
  • Kakve su garancije vlasti da će uspeti da organizuju štampanje i distribuciju potrebnog broja kartica do 1. novembra, kada nove naplatne stanice počinju sa radom?

Ulična akcija Koliko će nas koštati „besplatne“ kartice? realizovana je u okviru projekta ,,Građani imaju moć’’ čiji je cilj jačanje poverenja između građana i institucija kroz veću odgovornost izabranih lica i bolje uključivanje javnosti i građana u proces donošenja odluka i kreiranje javnih politika.


Autor: Marija Marinković