Obmane direktora JP Aerodrom Niš – Subvencije grada za 2018. nisu ni planirane

Nakon našeg teksta o poslovnim gubicima niškog aerodroma od prošle nedelje i objavljivanja Rešenja Vlade Republike Srbije o pokrivanju gubitka ovog JP za 2018. godinu,  direktor JP Aerodrom Niš, Dušan Knežević, obratio se medijima sa ponovljenim navodima da su naše izjave „netačne i zlonamerne“.

 

U istoj izjavi je, ipak, potvrdio da su navodi NKD tačni i da je Aerodrom zaista zabeležio gubitak od 13 miliona dinara u 2018. godini.

 

Kako je reč o taktici koju koristi veći broj članova SNS-a, postavlja se pitanje da li naprednjaci parama građana Srbije, od kojih se isplaćuje plata direktoru Aerodroma, zapravo plaća sopstvenu političku kampanju? Da li je to u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti?

Zabrinjava nastavak iznošenja laži od strane direktora

Naime, u tom istom obraćanju Knežević tvrdi da je “prethodno rukovodstvo ostavilo dug od 17 miliona dinara” pokušavajući da dovede javnost u zabludu kako je novo rukovodstvo „dobro poslovalo“.

NKD ponovo objavljuje zvanična dokumenta koja Aerodrom Niš skriva od javnosti, a koje je objavio bivši direktor Vladica Đurđanović potvrđujući navode NKD-a. Reč je o drugom kvartalnom izveštaju koji Aerodrom Niš nije objavio i skriva ga od očiju javnosti.

Podsećamo javnost da je centralna vlast preuzela niški aerodrom nakon drugog kvartala 2018. godine.

 

Screenshot sajta Aerodroma gde se nalaze tromesečni izveštaji

U izveštaju iz drugog kvartala jasno se vidi je prilikom primopredaje niški Aerodrom imao dobitak u iznosu 373.000 dinara.

/var/folders/24/5w__hxzn1wgft2396w8q8lcw0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/Slika-aerodrom.jpg

II kvartalni izveštaj JP Aerodrom Niš 2018. godine.

/var/folders/24/5w__hxzn1wgft2396w8q8lcw0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/Slika-aerodrom-2.jpg

II kvartalni izveštaj JP Aerodrom Niš 2018. godine.

 

Pravdanje gubitaka nedostatkom subvencija je takođe zloupotreba činjenica jer je po planu rada Aerodroma Niš, planu usvojenom dok je JP Aerodrom Niš bio gradsko preduzeće, već bilo predviđeno da se prekinu subvencije grada ka Aerodromu u 2018. godini.

Aerodrom je poslovao sa pozitivnim finansijskim rezultatima sve dok ga nije preuzeo upravo direktor Knežević, imenovan od strane Ministarstva saobraćaja.

Pokušaj prikazivanja razvoja aerodroma samo je mali segment propagande kojom vladajuća stranka stvara privid razvoja u čitavoj zemlji. Zvanični podaci ukazuju na potpuno suprotne trendove u društvu. Ova propaganda onemogućava društvo da objektivno sagleda svoju realnost i preduzme mere zaštite javnog interesa.

Iz tog razloga, a u interesu javnosti, i ubuduće ćemo ukazivati na statističke podatke koje uvek potkrepljujemo zvaničnim dokumentima, neretko skrivanim od strane političkog rukovodstva Grada Niša, Ministarstva saobraćaja i direktora JP Aerodrom Niš.

Kako bi javnost saznala kompletnu istinu, uputili smo zahtev JP Aerodromu Niš kako bismo dobili zvaničan dokument koji predstavlja i obrazlaže navodni gubitak koji je postojao prilikom preuzimanja aerodroma, a o kojem govori direktor Knežević.

JP Aerodrom Niš je po zakonu dužan da nam takav dokument, ukoliko postoji, dostavi u celosti.


Povezani članci:

Aerodrom Niš – od najboljeg u Evropi do gubitaša za svega 6 meseci