Odluka bez analize neodgovorna i nekompetentna

Inicijativa „Ne damo niški aerodrom“, koja je organizovala jučerašnji protest, pored ostalog zahteva da se uradi nezavisna studija ekonomske opravdanosti i uticaja predloženog modela centralizacije aerodroma u Nišu, kao i drugih različitih mogućih modela upravljanja aerodromom.

Studija bi morala da uključuje ne samo zatvorenu finansijsku analizu funkcionisanja aerodroma u Nišu, već i analizu uticaja svakog od modela na lokalni i regionalni ekonomski i društveni razvoj, kao i analizu uvećanih troškova putovanja avio-saobraćajem koje će podneti građani svojim novcem ukoliko dođe do prebačaja saobraćaja na beogradski aerodrom.

Napominjemo da postojeća istraživanja i analize, kao i finansijski izveštaji aerodroma, ukazuju na značajne uspehe postojećeg modela upravljanja niškim aerodromom, pa otud i pitanje zašto se jedan uspešni model zamenjuje neizvesnim, neistraženim i centralističkim modelom upravljanja.

Tek nakon ovih analiza se može pristupiti javnim raspravama i naći rešenje koje je opravdano i sa aspekta budžetske potrošnje, najpovoljnijeg uticaja na ekonomiju u regionu, kao i mogućnost lakog pristupa avio-saobraćaju građana Južne i Istočne Srbije.

Svaka odluka doneta bez ovih podataka je nekompetentna i neodgovorna.

Preko toga, način na koji se trenutno predlaže poklanjanje aerodroma centralnom nivou vlasti je takav da nema nikakvih pisanih obaveza koje preuzima Republika u odnosu na razvoj aerodroma, a uticaj ovakve odluke na budžet i život grada svakako ne može biti povoljan.

Nis. 10.4.2018. Protest oko hiljadu nislija zbog uzimanja niskog aerodroma danas ispred skupstine grada u Nisu

Podsećamo da međunarodna istraživanja pokazuju da lokalni i regionalni aerodromi stvaraju 4 do 7 radnih mesta u lokalnoj ekonomiji na svako novo jedno radno mesto na aerodromu. Zato i veliki broj lokalnih samouprava i regiona u svetu subvencioniše rad svojih aerodroma kako bi obezbedile rast ekonomije, pa samim tim ni ulaganja u formi subvencije nisu neobična ili negativna pojava. Postojanje i rad aerodroma ne utiče samo na ekonomiju, već i na druga pitanja kvaliteta života kao što su: mobilnost mladih, kulturno-umetnička razmena regiona sa svetom, saradnja Univerziteta u Nišu sa međunarodnom akademskom zajednicom, turistička ponuda grada, obrazovanje i neformalno obrazovanje, privredna saradnja…

Predlozi koje daje opozicija (referendum) su interesantni sa aspekta čuvanja vlasništva aerodroma na nivou Grada Niša. Ipak, naša inicijativa ima drugačije zahteve:

• Da Skupština Grada Niša odbije predlog Gradskog veća u vezi sa poklanjanjem aerodroma centralnom nivou vlasti,

• Da trenutni Gradonačelnik Niša i članovi Gradskog veća daju ostavke zato što su brzopleto i bez adekvatnih informacija bili spremni da poklone aerodrom koji pripada Nišlijama i Nišlijkama,

• Da se uradi nezavisna analiza ekonomske i društvene opravdanosti centralizacije niškog aerodroma, uporedno sa drugim mogućim modelima upravljanja.

Ukoliko bi se ovi zahtevi ispunili, referendum bi postao suvišan, a otvorio bi se prostor za javnu, demokratsku i informisanu debatu zasnovanu na argumentima, a ne mišljenjima.


Inicijativu Ne damo niški aerodrom čine Miloš Bošković (inicijator protesta), Udruženi pokret slobodnih stanaraMedia i reform centarProaktiv i Nacionalna koalicija za decentralizaciju