Dug od 1,5 milijarde nije u vezi sa aerodromom!

Na osnovu dokumenata koja je NKD pribavio istražujući slučaj poklanjanja niškog aerodroma državi, saznajemo da dug koji Grad ima prema republici, a koji gradonačelnik pominje u javnosti kao opravdanje za poklanjanje aerodoroma uključuje i prenos zemljista kasarne “Bubanjski heroji”.

NKD je pribavio kopiju Ugovora o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u državnoj svojini, od 22.10.2010. između republike i Grada Niša, gde Član 2 jasno navodi da je ovim Ugovorom obuhvaćen i prenos zemljista kasarne “Bubanjski heroji” koje se koristi za potrebe projekta Novi Niš.

Reč je o jednoj od najvećih kasarni na teritoriji Grada Niša, ogromne površine na kojoj se nalazilo 69 objekata. Članovima Ugovora (3-6) jasno su definisane nepokretnosti koje će grad Niš dati zauzvrat, a u članu 5 se čak precizno navode i stanovi koji su predati vojsci kao kompenzacija za zemljišta aerodrome i kasarne – tačnije 32 stana ukupne povrsine 2380 kvadrata.

Kako je gradonačelnik pokušao da pripiše ceo ovaj dug niškom aerodormu dužni smo da upozorimo javnost da je i ovaj alibi gradske vlasti lažan.

U interesu javnosti, Ugovor objavljujemo na sledećem linku.