DECENTRALIZOVANO PREDSTAVLJANJE NALAZA

naslovna cover

U petak, 29. i subotu 30. septembra će u Pirotu, Kragujevcu, Kruševcu i Valjevu biti održani forumi građana na kojima će članice konzorcijuma Nacionalne koalicije za decentralizaciju predstaviti nalaze alternativnih izveštaja o stanju u oblasti ljudskih prava, upravljanja otpadom i prirodnim dobrima i primeni principa strateškog planiranja, na nivou lokalnih samouprava. Datum i vreme svakog događaja možete videti u nastavku teksta.

Članice konzorcijuma su prethodnih meseci, kao partneri na projektu, svako u svojoj oblasti radili na prikupljanju i obradi podataka o stanju u ovim oblastima i izradili izveštaje koji predstavljaju stanje na terenu, analiziraju postojeći zakonski okvir i njegovu primenu i predstavljaju primere dobre prakse iz regiona i principe koji se primenjuju u zemljama evropske unije.

Projekat “Provera Evropske stvarnosti”, ima za cilj da se o posledicama i mogućnostima koje se otvaraju u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji govori na nešto drugačiji način stavljajući u fokus posledice koje će proces imati na život građana na lokalu.

Partneri, udruženja Stara planina, Klub Ars Nova, Roma centar i Evrokontakt su uz podršku NKD-a tokom trajanja projekta došli do važnih nalaza koji upućuju na to da je u ovim, kao i u drugim oblastima jedan od glavnih problema primena donešenih propisa bilo da se radi o strategijama, zakonima ili implementaciji akcionih planova.

PREGLED NALAZA

Stara planina

Kada se radi o principu inkluzije u procesima upravljanja prirodnim dobrima ustanovljeno da je, suprotno evropskoj praksi, u Srbiji ovaj pristup nedovoljno primenjen i funkcioniše samo kada se radi o upravljanju Nacionalnim parkovima, odnosno oblastima koje uživaju najveću zaštitu, dok je kod ostalih zaštićenih područja taj princip potpuno neprimenjen, pokazalo je istraživanje udruženja Stara planina iz Pirota. Najveći upravljač u preostalim zaštićenim prirodnim dobrima je centralizovano preduzeće Srbijašume, zaduženo za kreiranje i iplementaciju planova i programa upravljanja što dovodi do potpune isključenosti lokalne zajednice, što je suprotno pristupu koji se primenjuje u razvijenim evropskim zemljama, ali i okruženju.

Nalazi izveštaja o upravljanju prirodnim dobrima na teritoriji regiona Južne i istočne Srbije biće predstavljeni u petak 29. septembra, u 11 sati u Domu kulture, u Pirotu.

Celokupan izveštaj možete preuzeti ovde

Ars Nova

Kada govorimo o upravljanju otpadom, analiza pokazuje da je jedini sistematizovan način upravljanja otpadom u Srbiji odlaganje otpada na deponijama kao i da ne postoji sistemski organizovano odvojeno sakupljanje, sortiranje i reciklaža – što celokupan sistem čini neodrživim.

Podaci pokazuju da u Srbiji trenutno postoji više hiljada  deponija i smetlišta. Poseban problem je činjenica da najveći broj postojećih deponija ne zadovoljava ni osnovne standarde sanitarne zaštite što može dovesti do daljeg zagađenja životne sredine (voda, vazduh zemljište) i imati negativne efekte po zdravlje ljudi, pokazala je analiza Kluba Ars Nova iz Valjeva.

Nalazi izveštaja o upravljanju odpadom u Kolubarskom regionu biće predstavljeni u subotu, 30. septembra, u okviru radnog dela svečanog obeležavanja petnaest godina postojanja Kluba u svečanoj Sali restorana Zlatibor sa početkom u 12:30. 

Celokupan izveštaj možete preuzeti ovde

Stanje, nažalost, nije mnogo drugačije ni kada govorimo o principima zaštite osnovnih ljudskih prava, pokazala je analiza Roma centra iz Kragujevca. Analizom Akcionog plana Stragegije za prevenciju i smanjenje diskriminacije i Akcionog plana za poglavlje 23 došli smo do podataka da ni (skoro) deset godina nakog ndonošenja Zakona o zabrani diskriminacije ne postoji sistem za praćenje efekata primene ovog zakona koji je ključan za ovu oblast.

Podaci pokazuju da u poslednjih sedam godina u šumadijskom regionu po ovom osnovu porenuto svega četiri postupka, dok podaci Poverenika za ravnopravnost pokazuju da je u istom periodu, iz ovog regiona primljeno više desetina pritužbi na diskriminaciju.

Nalazi izveštaja o primeni Zakona o zabrani diskriminacije u Šumadijskom okrugu biće predstavljeni u petak, 29. septembra, u 12 sati,  u prostorijama Romskog koordinatora (Lazara Milenkovića 12, Kragujevac). 

Celokupan izveštaj možete preuzeti ovde

Izostanak sistemskih rešenja, koordinacije i strateškog pristupa razvoju vidi se i kroz analizu strateškog planiranja u  opštinama centralne Srbije na kojoj je radilo udruženje Evrokontakt.  Analiza je pokazala da postojanje lokalnih strateških razvojnih planova ne znači da se u našoj zemlji planski upravlja razvojem. Najveći broj strategija predstavlja veoma korektno napisane stručne analize ekonomskih, razvojnih, pravnih i institucionalnih problema koje neka opština ili grad imaju. Problemi u realizaciji obično nastaju od momenta kada budu usvojeni, u procesu njihove primene, što dovodi do nesistematskog i neefikasnog upravljanja na lokalnom nivou i, posledično, do usporenog razvoja gradova i opština u Srbiji, pokazala je analiza upitnika koje su popunjavali predstavnici lokalnih samouprava.

Nalazi izveštaja o strateškom planiranju u centralnoj Sribji biće predstavljeni u petak 29. Septembra u prostorijama Medija centra Kruševac, sa početkom u 10:30.

Celokupan izveštaj možete preuzeti ovde.