Autobus decentralizacije

U okviru projekta "Autobus decentralizacije ", Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) organizovala je putovanje brendiranim autobusom širom Južne Srbije (5 okruga i 12 gradova). Ovaj autobus je opremljen da pruža internet i druge usluge koje omogućavaju građanima da direktno komuniciraju sa donosiocima odluka  nacionalne vlade u Beogradu. Korišćenjem interneta, foruma, elektronskih poruka i telefona, građani su mogli da kontaktiraju sa ključnim donosiocima odluka u Srbiji i podele svoje probleme sa njima. Dolazeći iz najsiromašnijih regiona u Srbiji, građani Južne Srbije su potpuno zanemareni od strane političke elite.

Uz niz aktivnosti koje su se odvijale pre i posle putovanja, ovaj projekat je imao za cilj kanalisanje postojeće energije i podrške koju decentralizacija ima u Južnoj Srbiji. Naša namera je bila da pojačamo glasove građana koji zahtevaju decentralizaciju i apelujemo na veću pažnju ka Južnoj Srbiji. Glasovi koje je NKD čula u poslednje 4 godine rada u ovoj oblasti, sada treba da budu saslušani od strane centralne vlade. Koristeći izjave premijera i predsednika Srbije da je decentralizacija prioritet (a posle kojih se ili ništa ili vrlo malo dešava), želeli smo da pokažemo da su očekivanja građana visoka i da politički pritisak na postojeću vladu raste. Ovim projektom smo želeli da napravimo dogovor sa građanima Južne Srbije o kvalitetu decentralizacije koju tražimo, onaj koji je realan, isplativ i koji omogućava učešće građana u donošenju odluka u skladu sa evropskim standardima.

Najznačajniji rezultati:

  1. građanima južne i jugoistočne Srbije omogućen direktni kontakt (putem interneta) sa donosiocima odluka:predsednikom, premijerom, ministrima
  2. građanima omogućeno direktno učešće u procesu kreiranja Nacionalne strategije za decentralizaciju kroz popunjavanje upitnika
  3. centralne vlasti obaveštene "iz prve ruke" o problemima građana van Beograda
  4. veliki broj građana (oko 6000) direktno podržao naše akcije u lokalnim sredinama
  5. uspešna medijska kampanja- pojavljivanje na oko 40 lokalnih tv stanica+2 nacionalne
  6. kreirana baza direktnih korisnika
  7. film „NKD dnevnik“ pogledalo preko  12 000 ljudi