,,INKLUZIVAN BUDŽET – KVALITETAN BUDŽET’’

Foto

Na koji način građani mogu da učestvuju u kreiranju budžeta za policiju na lokalnom nivou bila je tema debate u Media i reform centru, realizovane u okviru USAID projekta ,,Građani imaju moć’’ koji realizuju CRTA, NKD, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partneri za demokratske promene u saradnji sa Centrom za razvoj građanskog društva Protecta. Budžeti za lokalne policijske uprave ne postoje već postoji jedinstveni budžet Ministarstva unutrašnjih poslova koji je za 2019. godinu za 14% veći nego za tekuću. ,,Najveći deo, čak 70% ide na plate i doprinose zaposlenih u MUP-u kojih je više od 41 hiljade, od čega oko 24 hiljade čine uniformisana lica’’, kazao je istraživač BCBP-a Saša Đorđević. Budžet za 2019. godinu je usvojen, smatraju organizatori, bez odgovarajuće rasprave u Skupštini. ,,Budžet MUP-a po vrednosti spada u top šest budžeta u čitavoj zemlji’’, kazao je saradnik BCBP-a Vladimir Erceg.

Cilj lokalne debate je da se otvori prostor za razgovor o tome kako omogućiti glas građana na lokalnom nivou o njihovim bezbednosnim potrebama u visoko centralizovanom sistemu poput policije.

,,Naravno da je potrebno decentralizovati, ne samo novac, već i informacije’’, ocenio je Danijel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju i poručio da ,,nema dobre vlasti, postoji samo dobra kontrola vlasti - građani moraju da preuzmu kontrolu vlasti’’.

Evropska komisija očekuje da se u Srbiji poveća participativnost u odlučivanju o budžetu. ,,Decentralizacije, ukoliko se dobro sprovede, afirmiše veće učešće građana i povećava odgovornost, a inkluzivnost budžeta, zapravo, govori o njegovom kvalitetu’’, smatra koordinator za strateško planiranje i programsko budžetiranje Stalne konferencije gradova i opština Aleksandar Marinković.

Tokom diskusije se govorilo i o radu Saveta za bezbednost Grada Niša, a zaključeno je i da je neophodna edukacija građana o značaju njihovog učešča u kreiranju budžeta.

Posted in Vesti and tagged , , .