ŠTO JUŽNIJE TO TRANSPARENTNIJE

Učesnici konsultativne radionice

Prema zvaničnim podacima od analiziranih 15 gradova/opština u Nišavskom, Topličkom i Pirotskom okrugu lokalni antikorupcijski plan donelo je sedam lok. samouprava dok je plan integriteta usvojilo jedanaest.

Merošina i Prokuplje su jedine opštine koje nisu usvojila ni plan integriteta ni lokalni antikorupcijski plan dok su sve svoje zakonske obaveze ispunile opštine Doljevac, Ražanj, Svrljig, Blace i Kuršumlija.

Sve lokalne samouprave su bile u obavezi da usvoje lokalne antikorupcijske planove i planove integriteta do 30. juna 2017. jer to predviđa Akcioni plan za Poglavlje 23, kao vid jačanja preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalne samouprave.

Ceo proces pridruživanja se sprovodi daleko od običnih građana tako da dovodi do nerazumevanja šta praktično znači proces pridruživanja EU za svakog građanina Srbije. Sa druge strane, aktivnosti u okviru Akcionih planova se vode tako da na najvišem nivou deluju završeno, dok na lokalu imamo veliki broj neusklađenih propisa i podzakonskih akata koji u kombinaciji sa velikom inercijom na lokalu i otporu prema promenama čine efekte pridruživanja skoro nevidljivim.

Kako bismo ojačali kapacitete predstavnika civilnog društva iz južne Srbije za uključivanje u kontrolu napretka na sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, NKD je organizovala dvodnevnu konsultativnu radionicu u Nišu, pod nazivom „Decentralizovani pogled na pregovore“ 30 i 31. januara 2018.

Zašto je Poglavlje 23 bitno? Kad je reč o izveštavanju o primeni aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23 deluje da je lokal skrajnut iz procesa pregovora i da izostaje usvajanje i sprovođenje ozbiljnog pokrajinskog, odnosno lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, koji bi obezbedio transparentan rad organa lokalne samouprave, kao i pokrajinskih i lokalnih javnih preduzeća. Takođe, informacije sa lokalnog nivoa na ovom polju od životnog značaja su za građane jer pokrivaju borbu protiv korupcije, odgovornu vlast na lokalu, sprečavanje zloupotreba i transparentno trošenje naših para.

Posted in Vesti and tagged , , , , .