NKD IZADIO DOPRINOS IZVEŠTAJU O SRBIJI

Implementacija mera predviđenih akcionim planovima i strategijama koje je u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji  donela Vlada republike Srbije važna je ne samo za proces pristupanja, već i za unapređenje stanja u različitim oblastima, od očuvanja prirodnih resursa do upravljanja javnim finansijama.

Kako se veliki broj mera predviđenih planovima sprovodi na nivou gradova i opština, što će dovesti do promena u načinu funkcionisanja lokalnih samouprava i samim tim uticati na život građana,  NKD je u proteklih godinu dana pratio primenu tih mera i principa u više lokalnih samouprava i izradio set analiza koje predstavljaju stanje u tim oblastima na lokalu.

Nalaze sačinjene u prethodnom periodu dostavili smo i Delegaciji Evropske Unije u Srbiji koja je pozvala organizacije i udruženja da daju svoj doprinos izveštaju o napretku Srbije u procesu pridruživanja Srbije EU.

Doprinos NKD-a analizira napredak u primeni Strategije reforme državne uprave, u delu koji se odnosi na Strategiju decentralizacije i upravljanje javnim finansijama na lokalu, pojedinim oblastima poglavlja 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine i delu poglavlja 23 koje se odnosi na diskriminaciju i vladavinu prava.

U nastavku se nalaze doprinosi NKD-a u izvornoj formi.

Reforma javne uprave
Download Reforma javne uprave
Politički kriterijumi i poglavlja
Download Politički kriterijumi i poglavlja
Posted in Vesti and tagged , , , .