Studija o procesu evropskih integracija i učešću lokalne zajednice