Izveštaj o kapacitetima i potrebama organizacija civilnog društva i neformalnih grupa