Zabrinjavajuće stanje lokalnih zajednica u vreme epidemije