Svi za promenu izbornog sistema, dilema – pre ili posle izbora