Prijava za prezentaciju Indeksa održivosti za 2011. godinu