Naučna konferencija: KAKO, KOGA I ZAŠTO SMO BIRALI?