Naša je borba ispravna, sada su institucije na potezu