Napokon Korisna Debata: Zabluda je da su svi apstinenti opozicionari