Napokon Korisna Debata – Političke promene: Novi ljudi u starom sistemu?