Decenija jačanja građanskog optimizma i solidarnosti