,,Cokula nigde nije propisana kao sredstvo prinude’’