APEL RTS-u i kriznim štabovima: Edukujte građane o neophodnim zaštitnim merama tokom epidemije korona virusa