USAID

Osnovni strateški cilj Američke agencije za međunarodni razvoj, USAID-a u Srbiji je da podrži viziju … Continue reading USAID