UNDP

NKD je kroz program podrške za razvoj Ujedinjenih nacija realizovao projektat "Ko je nadležan" u okviru koga je izrađen sajt "Samo da pitam" na kome se mogu naći informacije i podaci o uslugama koje pružaju organi Gradske uprave Grada Niša.

UNDP LOGO tagline (1)