Članice

Evrokontakt
Ars Nova
Odbor za ljudska prava Niš
Edukativni centar Kruševac
Media i reform centar Niš
Odbor za
ljudska prava
Negotin
Proaktiv
Resurs centar Majdanpek
Stara planina
Timočki
omladinski centar
Urban In Novi Pazar
Užički centar za
ljudska prava
i demokratiju
Roma centar Kragujevac