Udruženje građana Srbija u pokretu osnovano je 04. jula 2009. sa misijom osnaživanja, motivisanja i ohrabrivanja pojednica da aktivno i udruženo učestvuju u kreiranju kvalitetnijeg života u Srbiji.

Dolazimo iz različitih sfera društva, a između ostalih čine nas politikolozi, lekari, ekonomisti, pravnici, sociolozi. Mi živimo u Srbiji gde smo rešeni i da ostanemo. Ne želimo da odemo u svet kako bismo živeli bolje.

Naša misija je stvaranje jakog i odgovornog civilnog društva putem motivisanja pojedinaca da aktivno učestvuju u kreiranju promena koje će njihov život učiniti kvalitetnijim.”

U svakom pojedincu našeg društva postoji potencijal i energija koja može da inicira promenu.

  • Podrška građana i građanki – svaki naš projekat mora da dobije pismenu podršku 1000 građana i građanki pre nego što krene u realizaciju.
  • Društveno organizovanje – svaki naš projekat ili aktivnost bazira se na direktnom uključivanju građana i građanki u njegovu realizaciju.
  • Transparentnost – svi naši resursi i troškovi su javno prikazani i svima dostupni. Ako ne možemo javno da ih objavimo, znači da nismo ni odgovorni prema onima zbog kojih postojimo.

Zajednički projekti:

Stvar izbora 

Moj glas - moj poslanik