Realizovani projekti

Provera EU stvarnosti

Projekat „Provera EU stvarnosti” ima za cilj da ojača kapacitete članica koalicije za dijalog sa građanima i […]

Read More

Konferencija „Partnerstvo za održivi razvoj“

29. septembar 2016- Konferencija „Partnerstvo za održivi razvoj“ kojom se promoviše veća interakcija između građana […]

Read More

Provera EU stvarnosti 2

Projekat provera Evropske stvarnosti je institucionalna podrška jačanju kapaciteta lokalnih organizacija, članica konzorcijuma, za praćenje […]

Read More

Rečnik usluga grada Niša – “Samo da pitam”

„Samo da pitam“ je portal koji omogućava jednostavan dolazak do informacija o administrativnim uslugama koje pružaju […]

Read More

Moj budžet – Moja odgovornost

Nacionalna koalicija za decentralizaciju u partnerstvu sa Centrom za evropske politike iz Beograda prati proces refome javne uprave na lokalnom nivou sa ciljem unapređenja i primene (SIGMA) principa reforme javne …

Read More

Ranjena demokratija

Tokom kampanje za reformu izbornog sistema „Biram koga biram“ Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima dobila je podršku građana, poslanika i političkih partija uspostavljajući pritom prepoznatljiv imidž i u nacionalnim i lokalnim medijima.

Read More

Glasno i jasno o EU

Projekat Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika […]

Read More

Real say on policy

Izgradnja poverenja između građana i njihovih predstavnika, stvaranje prostora za uključivanje građana u procese donošenja […]

Read More

Moj glas – Moj poslanik

Moj glas – moj poslanik uključuje aktivan rad sa političkim partijama, izabranim i odgovornim narodnim poslanicima koji mogu u Parlamentu da izglasaju promenu. Ostvarenje saradnje planirano je kroz radne sastanake sa predstavnicima svih političkih partija, radne konferencije, okrugle stolove i javne debate.

Read More

Promocija decentralizacije

February 2, 2016

Promocija decentralizacije u korist povećanog učešća građana u procesu donošenja odluka. Cilj ovog projekta, implementiranog […]

Više

Izbori 2012. – Naučene lekcije?

April 30, 2013

“Bez unapređenja regulative i profesionalizacije rada izborne administracije postoji velika šansa da se na sledećim izborima ponovi (ako ne i uveća) ovako veliki broj izbornih nepravilnosti.”

Više