Realizovani projekti

Stvar izbora

February 2, 2016

Stvar izbora“ treba da doprinese boljoj informisanosti građana o postojećem izbornom sistemu u zemlji i razmotri mogućnosti za njegovo unapređenje.
Kao jedan od rezultata projekta, razvija se i Indeks demokratičnosti izbora (EDI) koji meri bilo koji izborni sistem uzimajući u obzir četiri osnovna elementa: teritorijalnu zastupljenost, rodnu zastupljenost, zastupljenost manjina i odgovornost izabranih predstavnika prema glasačima.

Više

Training and consultancy forward

February 2, 2016

NKD je pokrenuo inicijativu “Training and Consultancy Forward” podržanu od strane USAID-a i Instituta za […]

Više

Politike koje rade

February 2, 2016

“Devet partnerskih organizacija na USAID programu podrške građanskom društvu odabrano je  kroz izuzetno konkurentan proces […]

Više

Otvoreni parlament

February 2, 2016

Osnovni cilj projekta „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta […]

Više

Od koalicije OCD do koalicije građana

February 2, 2016

Želimo da podsetimo građane Srbije da je decentralizacija jedna od ključnih političkih reformi koja se […]

Više

Autobus decentralizacije

February 2, 2016

U okviru projekta “Autobus decentralizacije “, Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) organizovala je putovanje brendiranim […]

Više

Pitajte građane

February 2, 2016

Petogodišnja strategija Nacionalne koalicije za decentralizaciju ima za jedan od glavnih ciljeva da promoviše učešće […]

Više

Pravi izbori

February 2, 2016

Projekat ”Pravi izbori” je uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Srbiji realizovan u oktobru/novembru 2008. […]

Više

REACT!

February 2, 2016

Istraživanje koje obezbeđuje dobre temelje za ekspertizu modela decentralizacije koji je najprimenljiviji u Srbiji. Edukacija lokalnih i regionalnih stakeholdera zainteresovanih za javno zagovaranje decentralizacije. Aktivnosti na nivou zajednice sa ciljem uključivanja građana i NVO u 5 regionalnih centara u direktnu borbu za decentralizaciju i sa sa ciljem stvaranja lokalnih i regionalnih.

Više

Pravi buku za decentralizaciju

February 2, 2016

Istraživanje sprovedeno od strane NKD-a (Nacionalne koalicije za decentralizaciju), koje se odnosi na stavove građana o temi decentralizacije je pokazalo da građani ne razumeju značenje reči “decentralizacija”, već ga prepoznaju kao “sve ide u Beograd”. Građani bi želeli da njihove opštine budu jače, da učestvuju u procesu donošenja odluka i da zaustave process “Beogradizacije” kako oni to nazivaju. Do sada, nijedna od političkih partija ili organizacija nije imala uticaj na kanalisanje ove postojeće energije i upotrebila je kako bi izvršila pritisak.

Više