Realizovani projekti

Građani imaju moć

September 13, 2018

Projekat finansira: Američka agencija za međunarodni razvoj USAID Projekat sprovode: CRTA, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, […]

Više

Što južnije to transparentnije

February 23, 2018

Projekat „Što južnije to transparentnije – sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23 u gradovima i […]

Više

Provera EU stvarnosti 2

February 12, 2018

Projekat provera Evropske stvarnosti je institucionalna podrška jačanju kapaciteta lokalnih organizacija, članica konzorcijuma, za praćenje […]

Više

Rečnik usluga grada Niša – “Samo da pitam”

January 29, 2018

„Samo da pitam“ je portal koji omogućava jednostavan dolazak do informacija o administrativnim uslugama koje pružaju […]

Više

Moj budžet – Moja odgovornost

August 22, 2017

Nacionalna koalicija za decentralizaciju u partnerstvu sa Centrom za evropske politike iz Beograda prati proces refome javne uprave na lokalnom nivou sa ciljem unapređenja i primene (SIGMA) principa reforme javne …

Više

Ranjena demokratija

July 20, 2017

Tokom kampanje za reformu izbornog sistema „Biram koga biram“ Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima dobila je podršku građana, poslanika i političkih partija uspostavljajući pritom prepoznatljiv imidž i u nacionalnim i lokalnim medijima.

Više

Provera EU stvarnosti

May 4, 2017

Projekat „Provera EU stvarnosti” ima za cilj da ojača kapacitete članica koalicije za dijalog sa građanima i […]

Više

Glasno i jasno o EU

February 1, 2017

Projekat Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika […]

Više

Real say on policy

June 10, 2016

Izgradnja poverenja između građana i njihovih predstavnika, stvaranje prostora za uključivanje građana u procese donošenja […]

Više

Moj glas – Moj poslanik

April 25, 2016

Moj glas – moj poslanik uključuje aktivan rad sa političkim partijama, izabranim i odgovornim narodnim poslanicima koji mogu u Parlamentu da izglasaju promenu. Ostvarenje saradnje planirano je kroz radne sastanake sa predstavnicima svih političkih partija, radne konferencije, okrugle stolove i javne debate.

Više